New items
Kierunki rozwoju branży odnawialnych źródeł energii w Polsce : aspekty prawne
Pokolenie Z jako wyzwanie współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem : relacje, media społecznościowe i crowdsourcing : monografia
Szczury Wrocławia : szpital
Socjotechniki w praktyce : podręcznik etycznego hakera
Obrona ojczyzny : komentarz