New items
Jak marka buduje wartość przedsiębiorstwa : zarządzanie wartością i wycena marki
Przewodnik opracowywania rozprawy doktorskiej w naukach o zarządzaniu
Vademecum działań taktycznych lekkiej piechoty
Wspomaganie decyzji w praktyce inżynierskiej : metody, algorytmy, przykłady
Działalność kontrwywiadowcza FBI