New items
Aneks do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : dowodzenie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021
Podstawy rozpoznania wojskowego
Rozwój, eksploatacja i modernizacja sprzętu wojskowego - problemy i rozwiązania
Bezpieczeństwo osób i systemów IT z wykorzystaniem białego wywiadu OSINT
Karty przedmiotów do programu studiów : studia I stopnia stacjonarne : kierunek : zarządzanie : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023 E-2022. Cz. 2