Nowości
Europa alternatywna czyli nasze podróżowanie
Zarządzanie w zgodzie z człowiekiem : o roli kontraktu psychologicznego w budowaniu nowoczesnych organizacji
Wybrane problemy bezpieczeństwa państwa na przełomie XX i XXI wieku
Aneks do programu studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : kierunek studiów : dowodzenie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022
Skazany na trening : zaprawa więzienna