New items
Program kursu przeszkalania kadr rezerwy : oficerski : SW 40E02
Mgła / Kamila Bryksy
Program szkolenia słuchaczy 6-miesięcznego kursu oficerskiego : korpus osobowy rozpoznania i walki radioelektronicznej, grupa osobowa rozpoznania i zakłóceń elektronicznych
Artyleria polowa Wojska Polskiego 1943-2024
Od cyfryzacji i robotyzacji do sztucznej inteligencji : wyzwania dla gospodarki i rynku pracy