Nowości
Rodo w praktyce : odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania
Mieszko : wyjście z cienia
Strażnik jeziora
Bez planu B
Wspomaganie decyzji oceny wystąpienia zdarzeń niepożądanych w transporcie lotniczym z wykorzystaniem modeli uczenia maszynowego