New items
Wrocław 1945-2016
Zbiór kart przedmiotów do aneksu do programu studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych : jednolite studia magisterskie : kierunek : dowodzenie E-2021. Cz. 1
Deinstytucjonalizacja polityk publicznych a wojna w Ukrainie i wyzwania migracyjne w Polsce
Ludność cywilna wobec wojny w Górskim Karabachu : antropologia straty i cierpienia
Dowodzenie lotnictwem wojsk lądowych Sił Zbrojnych RP