Nowości
Ślachta : historie z podlasko - mazowieckiego pogranicza
Rocznik Strategiczny 2023/24 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. T. 29 = Strategic Yearbook 2023/24 : a review of political, economic and military developments in Poland's international enviroment. T. 29 : The Strategic Yearbook presents and analyzes main developments and tendencies in international relations of the passing year. Key policital and security issues in the Euroatlantic area are reviewed from Polish and Central European perspective
Psychologia szefa. [T.] 3,
Osiem paradoksów wielkiego przywództwa : zrozumienie sprzecznych wymagań we współczesnym miejscu pracy
Dobre porażki : jak popełniać błędy, aby odnieść sukces