Nowości
Aneks do programu studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : kierunek studiów : informatyka : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022
Stulecie Nomadów : jak wędrówki ludów zmieniają świat
On killing : the psychological cost of learning to kill in war and society
Geniusze szyfrów : historia tajnych kodów od egipskich hieroglifów do komputerów kwantowych
PDP Procedury dowodzenia pododdziałem : planowanie i organizowanie działań na szczeblu drużyna-pluton-kompania