New items
Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2020. T. 9
Konstrukcja, eksploatacja, osłona balistyczna pojazdów oraz technologie
Vademecum działań taktycznych lekkiej piechoty
Karty przedmiotów do programu studiów : studia II stopnia stacjonarne : kierunek : zarządzanie : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024 E-2023. Cz. 1
Kali Linux i zaawansowane testy penetracyjne : zostań ekspertem cyberbezpieczeństwa za pomocą Metasploit, Nmap, Wireshark i Burp Suite