Nowości
Współczesne samoloty bojowe
Zarządzanie wiedzą inżynierską
Berdo
Wzorce zwyciężania. T. 2, Krytyczne starcia wielkich mocarstw
Psychologia manipulacji