New items
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : studia II stopnia : kierunek : inżynieria bezpieczeństwa E-2024. Cz. 2
Uczenie maszynowe : elementy matematyki w analizie danych
Dobrostan w grupach dyspozycyjnych : ujęcie współczesne i historyczne
Wywiad Straży Granicznej 1928-1939 : wybór dokumentów
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : dowodzenie E-2023. Cz. 5