New items
Retoryka w dydaktyce akademickiej : perspektywa pedagogiczno-filozoficzna
Bezpieczeństwo państwa w wybranych mowach Stanisława ze Skarbimierza
Metoda estymacji elementów nawigacyjnych bezzałogowego statku powietrznego w systemie radarowego zobrazowania terenu
Model efektywności procesów logistycznych przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw
Zatrudnienie funkcjonariuszy publicznych na podstawie stosunku służbowego