Nowości
Przedsiębiorczość strategiczna jako koncepcja rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Przeciwpancerny pocisk kierowany 3M6 Trzmiel
Badania teoretyczne i doświadczalne odrzutu, podrzutu i obrotu automatycznej broni strzeleckiej : dyscyplina mechanika : rozprawa doktorska
Pokolenia
Nowoczesne szkolenie strzeleckie : podręcznik metodyczny szkolenia strzeleckiego na małych dystansach CQB i MOUT