New items
Informacja i psychologia na wojnie nowej generacji
Szybko coraz szybciej : jak postęp technologiczny zostawia nas w tyle i co możemy z tym zrobić
Co dalej? : jak zrobić pewny krok w niepewnych czasach
Program szkolenia słuchaczy 6-miesięcznego kursu oficerskiego : korpus osobowy rozpoznania i walki radioelektronicznej, grupa osobowa rozpoznania i zakłóceń elektronicznych
Młodzi dorośli wobec dezinformacji : katalogi i rzeczywiste profile kompetencji cyfrowych