New items
Karty przedmiotów do programu studiów : studia II stopnia stacjonarne : kierunek : logistyka : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024 E-2023. Cz. 1
The russo-ukrainian war
Nowoczesne zarządzanie : najnowsze trendy, koncepcje i metody w zarządzaniu
Teoria gier : podstawy matematyczne
W cieniu radioaktywnej chmury : konsekwencje katastrofy czarnobylskiej w Polsce