New items
Odrzania : podróż po ziemiach odzyskanych
Maskowanie wojsk i obiektów na przykładzie doświadczeń wybranych państw
Nowoczesne zarządzanie : najnowsze trendy, koncepcje i metody w zarządzaniu
Program szkolenia słuchaczy 6-miesięcznego kursu oficerskiego : korpus osobowy wojsk lądowych, grupa osobowa rakietowa i artylerii, specjalność artyleria lufowa, artyleria rakietowa, przeciwpancerne pociski kierowane
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : logistyka E-2023. Cz. 2