New items
Mentor : rządy upadają, teczki z hakami znikają
AS : wspomnienia legendarnego dowódcy Dywizjonu 303
Negocjatorzy policyjni : zawsze chodzi o życie
Informacja, ryzyko i taktyka w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Magazynowanie i obsługa rynku : wybrane zagadnienia z logistyki : teoria, przykłady, zadania i rozwiązania