New items
Budowanie zielonego kapitału intelektualnego w organizacjach
A brief history of the Samurai : the way of Japan's elite warriors
Karty przedmiotów do programu studiów : studia I stopnia stacjonarne : kierunek : bezpieczeństwo narodowe : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022 E-2021. Cz. 3
Bezpieczeństwo obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej : prognozowanie, projektowanie, edukacja
Moduły bojowe pojazdów wojskowych - budowa, rozwój, badania