New items
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : inżynieria bezpieczeństwa E-2023. Cz. 1
Wtórna traumatyzacja wśród funkcjonariuszy policji : konsekwencje i uwarunkowania
Kali Linux i zaawansowane testy penetracyjne : zostań ekspertem cyberbezpieczeństwa za pomocą Metasploit, Nmap, Wireshark i Burp Suite
Podstawy zarządzania komunikacją w sytuacjach kryzysowych
Still standing