Nowości
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : dowodzenie E-2023. Cz. 1
Zapadlina
Kompetencje pracowników organizacji w Przemyśle 4.0 : perspektywa pokolenia Z
The eastern front in world war 3, T. 2
Wielowymiarowe podejście do zarządzania wartością w małym i średnim przedsiębiorstwie