Nowości
Sezonowa miłość
Cyberbezpieczeństwo : aspekty krajowe i międzynarodowe
Wzorce zwyciężania. T. 2, Krytyczne starcia wielkich mocarstw
Sprawiedliwość, wolność i subsydiarność jako komponenty bezpieczeństwa społecznego
Przestrzeń cyfrowa w ponowoczesności : jednostka, technologia, profilaktyka