New items
The russo-ukrainian war
Karty przedmiotów do programu studiów : studia II stopnia stacjonarne : kierunek : zarządzanie : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024 E-2023. Cz. 1
Od cyfryzacji i robotyzacji do sztucznej inteligencji : wyzwania dla gospodarki i rynku pracy
Employer branding : praktyczny podręcznik
Szkolenie i doskonalenie polskich pilotów w szkołach i pułkach lotniczych w latach 1918-1939 : praktyczne szkolenie w powietrzu