New items
Kasyno Klimatyczne : ryzyko, niepewność i ekonomia globalnego ocieplenia
122. [Stu dwudziesto dwu] mm haubica D-30
Upowszechnianie wyników badań naukowych w międzynarodowych bazach danych : analiza bibliometryczna na przykładzie nauk technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem elektrotechniki
Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)
Katapultowania nieudane : przyczyny, profilaktyka