Nowości
Amerykańskie koncepcje wojny psychologicznej XX w. : studium analityczno-porównawcze z perspektywy 35 lat od zakończenia zimnej wojny
Polowanie
Sztuczna inteligencja : nowe spojrzenie. T. 1
Mowa ciała
Zapiski w przededniu wojny czyli dzieci morza wzywają swoją matkę