New items
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia II stopnia : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024
Kompetencje społeczne nauczycieli akademickich w dobie cyfryzacji
Karty przedmiotów do programu studiów : studia II stopnia stacjonarne : kierunek : bezpieczeństwo narodowe : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023 E-2022. Cz. 2
Servitium militare : uwarunkowania społeczne, prawne, historyczne służby wojskowej : wybrane aspekty
Dobrostan w grupach dyspozycyjnych : ujęcie współczesne i historyczne