Nowości
Aneks do programu studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : kierunek studiów : inżynieria bezpieczeństwa : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022
Program kursu przeszkalania kadr rezerwy : oficerski : SW 38C01
Program kursu doskonalącego : użytkowanie systemów VOIP/VTC i PSI ARCUS
Gad : spowiedź klawisza
Regulamin służby na okrętach : DU-3.1.0.1