New items
Wielowymiarowe podejście do zarządzania wartością w małym i średnim przedsiębiorstwie
Mentor : rządy upadają, teczki z hakami znikają
Teatry w Wojsku Polskim
Zarządzanie organizacją : współczesne perspektywy badawcze
Kompetencje pracowników organizacji w Przemyśle 4.0 : perspektywa pokolenia Z