Nowości
Transformacja organizacyjna w perspektywie psychologicznej
Inżynieria detekcji cyberzagrożeń w praktyce : planowanie, tworzenie i walidacja mechanizmów wykrywania zagrożeń
Psychologia szefa. [T.] 3,
Aneks do programu studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : kierunek studiów : inżynieria bezpieczeństwa : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022
Bezpieczeństwo przemieszczania się osób i towarów w Unii Europejskiej