New items
Od nauk wojskowych do nauk o bezpieczeństwie
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach naukowych = Multimedia presentations in scientific speeches
Karty przedmiotów do programu studiów : studia I stopnia stacjonarne : kierunek : informatyka : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023 E-2022. Cz. 2
Crowdsourcing naukowy : perspektywa mikro
Regulamin ogólny żołnierza Wojska Polskiego