Nowości
Ślachta : historie z podlasko - mazowieckiego pogranicza
Koniec śmierci
Aneks do programu studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : kierunek studiów : informatyka : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022
Sztuczna inteligencja : nowe spojrzenie. T. 2
Amerykańskie koncepcje wojny psychologicznej XX w. : studium analityczno-porównawcze z perspektywy 35 lat od zakończenia zimnej wojny