New items
Służące do wszystkiego
Zasady organizacji i funkcjonowania służby inżynieryjno - lotniczej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DD-3.3.33(A)
Przedsiębiorczość strategiczna jako koncepcja rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Sztuka przywództwa : jak być liderem i budować wyjątkowo skuteczne zespoły
Druga wojna światowa