New items
Bezpieczeństwo osób i systemów IT z wykorzystaniem białego wywiadu OSINT
Bądź agile : zwinnie o HR i employer brandingu
Katalog norm eksploatacji SpW techniki morskiej : DTU-4.22.7.01(B)
Etyczny haking : praktyczne wprowadzenie do hakingu
Nowy porządek globalny : mocarstwa, średniacy i niewidzialne siły kierujące światem