Nowości
Mentoring i tutoring w organizacji : 9 kroków do skutecznego wdrożenia
E-konsumenci jutra : pokolenie Z i technologie mobilne
Transformacja organizacyjna w perspektywie psychologicznej
Zbiór kart przedmiotów do aneksu do programu studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych : jednolite studia magisterskie : kierunek : inżynieria bezpieczeństwa E-2021. Cz. 1
Zrost