New items
Systematyczny przegląd literatury w naukach ekonomicznych : metodyka, przykłady
Nauka o zarządzaniu : w kierunku systemu syntezy
Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji : sztuka komunikowania się
Sir Ernest Shackleton i wyprawa Endurance : sekrety przywództwa odpornego na kryzys
Employer branding : budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku