New items
Program kursu przeszkalania kadr rezerwy : oficerski : SW 20B01, SW 20B03
Relaks akademicki : przykłady działań wspierających zdrowie psychiczne w środowisku akademickim
Zasadzka w działaniach lekkiej piechoty : studium taktyczne
Prawo administracyjne : zbiór przepisów 2023 : Kodeks postępowania cywilnego ; Ordynacja podatkowa ; Samorządowe kolegia odwoławcze ; Postępowanie egzekucyjne w administracji ; Prawo o ustroju sądów administracyjnych ; Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ; Koszt i opłaty
Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego