New items
AI w biznesie : jak zarabiać więcej dzięki sztucznej inteligencji
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : inżynieria bezpieczeństwa E-2023. Cz. 3
Bezpieczeństwo państwa w wybranych mowach Stanisława ze Skarbimierza
Odpowiedzialność dyscyplinarna w uczelniach wyższych : komentarz do art. 275-322 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Poradnik dla doktorantów i habilitantów nauk o bezpieczeństwie