New items
Zbiór kart przedmiotów do programu studiów dla kandydatów na oficerów : jednolite studia magisterskie : kierunek : informatyka E-2021. Cz. 2-ANEKS 1
Program kursu doskonalącego : kurs rozwijania kompetencji przywódczych w dowodzeniu : 8250058
Trening bez przyrządów
Europejska armia kalifatu : peryferie supersieci. T. 2,
Badania teoretyczne i doświadczalne odrzutu, podrzutu i obrotu automatycznej broni strzeleckiej : dyscyplina mechanika : rozprawa doktorska