New items
Bezpieczeństwo współczesnej Europy Środkowo-Wschodniej w obliczu wojny na Ukrainie : aspekty polityczno - prawne
Public relations : wizerunek, reputacja, tożsamość
Bezduszni : zapomniana zagłada chorych
Standardy i dobre praktyki służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania i utrzymania ciągłości działania infrastruktury krytycznej
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach naukowych = Multimedia presentations in scientific speeches