New items
Przetwarzanie w cyklu rozpoznawczym : DU-2.1.18 (A)
Ekstremalny poradnik przetrwania
Employee experience : zarządzanie kapitałem ludzkim w kategoriach rynku doznań
Wierni przysiędze : dramat żołnierzy Armii Andersa
Job crafting : nowa metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy