New items
Socjotechniki w praktyce : podręcznik etycznego hakera
Prezentacje google
Państwo wobec korupcji : analiza skuteczności Centralnego Biura Antykorupcyjnego jako służby specjalnej powołanej do zwalczania korupcji w Polsce
Podstawy organizacji i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie
Zarządzanie wiedzą w systemie obronnym państwa