Nowości
Organizacja i funkcjonowanie szkolenia na odległość w resorcie obrony narodowej : DU-7.0.7
Program szkolenia kursu doskonalącego : przygotowanie i prowadzenie zajęć taktycznych z pododdziałem z wykorzystaniem laserowych symulatorów strzelań
Matematyka w uczeniu maszynowym
Pojazdy wojsk specjalnych : wozy terenowe, MRAP-Y, motocykle, quady
Program studiów : kierunek studiów : informatyka : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023