New items
Od września do października : kampania polska 1939
Program nauczania słuchaczy kursu oficerskiego (6 miesięcy) : korpus osobowy logistyki, grupa osobowa techniczna
Rajd w działaniach pododdziałów lekkich : studium taktyczne
Wewnętrzny front : Łukaszenki wojna informacyjna i kryzys migracyjny na granicy polsko - białoruskiej
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 10