New items
Orzecznictwo Kolegiów Orzekających ds. Spornych UPRP. (wybrane orzeczenia z lat 2014-2018)
Program studiów dla kandydatów na oficerów : kierunek studiów : dowodzenie : poziom studiów : jednolite studia magisterskie : obowiązuje kandydatów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023
Ekstremalne przywództwo : elitarne taktyki Navy Seals w zarządzaniu
Moja wojna
Koordynacja działań powietrzno - morskich w operacji połączonej : DD-3.3.3(B)