New items
Orzecznictwo Kolegiów Orzekających ds. Spornych UPRP. (wybrane orzeczenia z lat 2014-2018)
Program studiów : kierunek studiów : logistyka : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023
Siła nawyku : dlaczego robimy to, co robimy i jak można to zmienić w życiu i biznesie
Routledge handbook of Russian security
Logistyka w wybranych służbach mundurowych : straż pożarna