New items
Organizacja i funkcjonowanie szkolenia na odległość w resorcie obrony narodowej : DU-7.0.7
Wyzwania kierowania ludźmi w systemie hybrydowej organizacji pracy
Routledge handbook of the law of armed conflict
Dziś idę walczyć, mamo... : najmłodsi w walce o wolną Polskę 1863-1989
Sztuka przetrwania w terenie lawinowym