New items
Dar kontuzji : jak wrócić do sportów siłowych po urazie
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 10
Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. T. XII,
Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka
Program studiów : kierunek studiów : logistyka : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023