New items
Migracje a bezpieczeństwo : ujęcie teoretyczne, prawne i metodologiczne
Anioł życia z Auschwitz
Dowody zbrodni : jak rośliny rozwiązują zagadki kryminalne
Historia kuchni polowej : na kulinarnym zapleczu armii świata od starożytności do współczesności
Program studiów : kierunek studiów : zarządzanie : poziom studiów : studia pierwszego stopnia : obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2023/2024