New items
Monitoring zagrożeń bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo geopolityczne
AWL Leader Development System = Akademicki System Przywództwa : vedemecum lidera
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 10
Ładunki IED a bezpieczeństwo transporterów opancerzonych