New items
Międzynarodowy obrót osobowy jako źródło szans i zagrożeń
Niszczenie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Ogólne zasady działania EOD : DTU-3.18.1.13 (A)
The Oxford handbook of international law in armed conflict
Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i ochrona środowiska naturalnego w realiach XXI wieku
Ekstremalny poradnik przetrwania